"Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q - WYQALIFIKOWANE"

Strona internetowa projektu

Poniżej publikujemy listy rankingowe Kandydatów zakwalifikowanych do udziału w Projekcie pn. „Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q – WYQALIFIKOWANE” na kurs prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do prawa jazdy kat. C.

Ze względu na fakt, że Projekt jest skierowany przede wszystkim do osób o niskich kwalifikacjach, pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby spełniające jedno z następujących kryteriów: posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub ponadgimnazjalne albo są w wieku 50+. W związku z tym wszystkie osoby spełniające przynajmniej jeden z w/w kryteriów zostały zakwalifikowane do Projektu w pierwszej kolejności a pozostali Kandydaci wg kolejności zgłoszeń.

STAWIL Sp. z o.o. informuje o wyniku postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C. w ramach projektu „Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q-WYQALIFIKOWANE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.09.05.00-18-0065/16-00 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) Zamawiający wyłonił Wykonawcę: LIGĘ OBRONY KRAJU Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie, z siedzibą przy ul. Pomorskiej 2, 30-039 Kraków.

Oferta złożona przez Oferenta PRYWATNY OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „WIRAŻ” Wacław Ochota nie spełniła warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający podjął tym samym decyzję o odrzuceniu oferty.

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q – WYQALIFIKOWANE”.

Informujemy, że w dniu 09.01.2018 r. rozpoczniemy nabór kandydatów na KURS KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY do II grupy w Rzeszowie.

Szkolenie organizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA Sp. z o.o.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 09.01.2018 do dnia 26.01.2018 r. w siedzibie firmy P.W. KARABELA: ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg, w oddziale w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów oraz w Biurze Projektu: ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (do pobrania w zakładce Dokumenty).

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q – WYQALIFIKOWANE”.

Informujemy, że w dniu 09.01.2018 r. rozpoczniemy nabór kandydatów na KURS OCHRONY IMPREZ MASOWYCH, który odbędzie się w Rzeszowie i Krośnie.

Szkolenie organizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA Sp. z o.o.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 09.01.2018 do dnia 26.01.2018 r. w siedzibie firmy P.W. KARABELA: ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg oraz w oddziale w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów a także w Krośnie przy ul. Feliksa Czajkowskiego 70, 38-400 Krosno a także w Biurze Projektu: ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (do pobrania w zakładce Dokumenty).

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem