"Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q - WYQALIFIKOWANE"

Strona internetowa projektu

Rekrutacja do projektu – Ogłoszenie o naborze:

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q – WYQALIFIKOWANE”.

Informujemy, że w dniu 10.08.2017 rozpoczniemy nabór kandydatów na KURS NA KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY.
Szkolenie organizuje Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KARABELA Sp. z o.o.
Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 10.08.2017 do dnia 29.08.2017 r. w siedzibie firmy KARABELA w Tarnobrzegu: ul. Sokola 14, w oddziale w Rzeszowie przy ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów a także w Biurze Projektu: ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (do pobrania w zakładce Dokumenty).
Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

Rekrutacja do projektu – Ogłoszenie o naborze:

  • KURS SPAWANIA METODĄ TIG 141
  • KURS BADAŃ NIENISZCZĄCYCH I i II STOPIEŃ VT1+VT2

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q – WYQALIFIKOWANE”.
Informujemy, że w dniu 19.07.2017 rozpoczniemy nabór kandydatów na

  • kurs spawania metodą TIG 141 spoinami pachwinowymi blach i rur oraz spawanie czołowe blach i rur z rozszerzeniem na stal nierdzewną
  • kurs badań nieniszczących I i II stopień VT1 + VT2

Dokumenty rekrutacyjne dotyczące można składać w terminie od dnia 19.07.2017 do dnia 08.08.2017 r. w Biurze Projektu przy ul. Jagiellońskiej 9/12, 35-025 Rzeszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (do pobrania w zakładce Dokumenty).

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

Informujemy, że wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są w biurze Projektu oraz na stronie internetowej www.wykwalifikowani.stawil.pl w zakładce

Dokumenty

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują sie w zamieszczonym Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Zapraszamy do udziału.

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt partnerski o numerze RPPK.09.05.00-18-0065/16 pod tytułem „Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q – WYQALIFIKOWANE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem