"Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q - WYQALIFIKOWANE"

Strona internetowa projektu

ZAPYTANIE OFERTOWE 03/Q/17/S na zakup usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C w ramach projektu: „Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q-WYQALIFIKOWANE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.09.05.00-18-0065/16-00

 

STAWIL Sp. z o.o. informuje o wyniku postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C. w ramach projektu „Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q-WYQALIFIKOWANE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.09.05.00-18-0065/16-00 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) Zamawiający stwierdził, że oferty złożone przez Oferentów: PRYWATNY OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „WIRAŻ” Wacław Ochota oraz OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „PRAWKO” Chmura Dorota nie spełniają warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu obydwu ofert i tym samym unieważnieniu postępowania ze względu na brak ważnych ofert.  

Szczegóły wyników postępowania znajdują się w załączniku.

Zapraszamy do udziału w Projekcie „Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q – WYQALIFIKOWANE”.

Informujemy, że w dniu 19.12.2017 rozpoczniemy nabór kandydatów na kurs prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C.

Dokumenty rekrutacyjne dotyczące kursu można składać w terminie od dnia 19.12.2017 do dnia 10.01.2018 r. w Biurze Projektu przy ul. Jagiellońskiej 9/12, 35-025 Rzeszów.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (do pobrania w zakładce Dokumenty).

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie „Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q – WYQALIFIKOWANE”, który realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych dokonano zmian w zapisach, dotyczących przede wszystkim kursu na prawo jazdy kategorii C. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem po zmianach. Regulamin z aktualnymi zapisami wchodzi w życie z dniem 07.12.2017.

Zakres zmian:

  • §3 Wymagania wobec Uczestników projektu, ust. 2 pkt. b
  • §4 Dokumenty rekrutacyjne, ust. 1, pkt. b
  • §7 Obowiązki Uczestników projektu – dodano ust. 6
  • §9 Postanowienia końcowe ust. 6

W związku ze zmianami w Regulaminie zmieniony został również załącznik 2 - Oświadczenie o spełnieniu wymagań formalnych – Kursy inne – zawodowe.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem