O projekcie

"Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q - WYQALIFIKOWANE"

O projekcie

Logo projektu

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt partnerski o numerze RPPK.09.05.00-18-0065/16 pod tytułem „Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q - WYQALIFIKOWANE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych. Projekt jest współfinansowany ze środków UE – Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Wartość projektu: 960 885,69 zł w tym wartość wkładu UE wynosi 816 752,83 zł
Beneficjent projektu: STAWIL Sp.  z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 9/12, 35-025 Rzeszów
Partner projektu: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KARABELA" Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg
Partner projektu: Podkarpacki Związek Badmintona z siedzibą przy ul. Kazimierza Pułaskiego 13a, 35-011 Rzeszów
Czas trwania projektu: od 2017-05-01 do 2018-06-30
Adres biura projektowego:    Rzeszów, ul. Jagiellońska 9/12, 35-025 Rzeszów

Cel główny projektu:

 

Działania projektu zakładają przeszkolenie 163 os. i certyfikację oraz uzyskanie zwalidowanych kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez min. 50% uczestników tj. 82 osoby. 

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych w trzech różnych, odrębnych zakresach przez 151 osób dorosłych z terenu woj. podkarpackiego, w tym 91 osób 50+ i/lub osób o niskich kwalifikacjach.

Grupa docelowa

 

Grupa docelowa projektu to 163 osoby dorosłe z terenu województwa podkarpackiego chcące z własnej inicjatywy uzupełnić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. 

W grupie tej będzie:

  • 42 Kobiety  
  • 121 mężczyzn
  •  w tym 38 osób 50+ i 61 os. o niskich kwalifikacjach (łącznie 99 os.). 

Planowane formy wsparcia oraz efekty w ramach projektu:

 

Zad 1. Kursy inne - zawodowe w formie usługi merytorycznej zleconej tj.: 

  • „Spawanie TIG 141 - 270h”, 
  • „Kurs w zakresie badań nieniszczących I i II stopień VT1+VT2 - 40h”,  
  • „Kurs prawa jazdy kat. C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C - 190h". 

Zad 2. Kursy inne - ochrona zostanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "KARABELA" Spółka z o.o i będzie zawierać dwa kursy: 

  • „Kurs na kwalifikowanego pracownika ochrony - 245h”, 
  • „Kurs ochrony imprez masowych - 24h”. 

Zad 3. Kursy inne - "Badminton-Pasja" zostanie zrealizowany przez Podkarpacki Związek Badmintona  i będzie zawierać dwa rodzaje kursów: 

  • „Instruktor Badmintona - 96h”,
  • „Trener Badmintona - 140h”.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem

slide Qa