"Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q - WYQALIFIKOWANE"

Strona internetowa projektu

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO 03/Q/17/S

STAWIL Sp. z o.o. informuje o wyniku postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C oraz kursu kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla prawa jazdy kat. C. w ramach projektu „Wiedza i Umiejętności i Postawa to kadry ze znakiem Q-WYQALIFIKOWANE” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych, Umowa o dofinansowanie nr: RPPK.09.05.00-18-0065/16-00 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) Zamawiający wyłonił Wykonawcę: LIGĘ OBRONY KRAJU Oddział Biura Zarządu Głównego w Krakowie, z siedzibą przy ul. Pomorskiej 2, 30-039 Kraków.

Oferta złożona przez Oferenta PRYWATNY OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW „WIRAŻ” Wacław Ochota nie spełniła warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający podjął tym samym decyzję o odrzuceniu oferty.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem